• Space
  • Space

International Recruiting Group "GLOBAL JOB GATE" działa skutecznie, kompleksowo i szybko.

Szeroki dostęp do rynków pracowników na Ukrainie i innych krajów regionu pozwala zapewniać Pracodawcom w Polsce, a także w Unii Europejskiej efektywne i korzystne zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Naszym założeniem jest satysfakcja i bezpieczeństwo wszystkich stron kontraktów i Klient dla nas znaczy dużo więcej niż zleceniodawca, a pracownik to bardzo istotny partner, który chce i wymaga świadomie .
Certificate