O firmie

International Recruiting Group "GLOBAL JOB GATE" działa skutecznie, kompleksowo i szybko. Szeroki dostęp do rynków pracowników na Ukrainie i innych krajów regionu pozwala zapewniać Pracodawcom w Polsce, a także w Unii Europejskiej efektywne i korzystne zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Naszym założeniem jest satysfakcja i bezpieczeństwo wszystkich stron kontraktów. Klient dla nas znaczy dużo więcej niż zleceniodawca, a pracownik to bardzo istotny partner, który chce i wymaga świadomie. Naszą pracę i działania modelujemy zawsze wg najistotniejszych zasady komunikacji: Słuchamy aby zrozumieć!

IRENEUSZ DEREK
 

MISJA

Naszą misją jest dążenie do sukcesu zawodowego naszych klientów poprzez budowanie wzajemnej relacji pomiędzy wiarygodnymi pracodawcami z Unii Europejskiej a wyspecjalizowanymi pracownikami z  rynków wschodnich. Fundamentem naszych działań są przejrzyste relacje oparte na działaniach zgodnych z literą prawa i zasadami moralnymi, a w konsekwencji zadowolenie wszystkich stron kontakt. Pragniemy być firmą pierwszego wyboru zarówno dla pracodawców na rynku polskim i zagranicznym jak i dla pracowników świadomie kształtujących swoją karierę. Global Job Gate wspiera ukraińskich studentów, studiujących na polskich uczelniach w stawianiu pierwszych kroków w karierze. Współpracujemy z najlepszymi polskimi uczelniami. Organizujemy staże i praktyki w najbardziej prestiżowych firmach.

 

WIZJA

Naszym celem jest nie tylko jednorazowe zatrudnienie w Polsce lub w innych krajach na ternie Unii Europejskiej i USA, ale także stałe wspieranie rozwoju i kariery zawodowej naszych podopiecznych. Wiemy, że pracownicy mają rodziny i chcemy aby nabyte przez nich doświadczenia zaprocentowały w przyszłości zarówno dla rodziny jak też dla ojczystego kraju. Troska o rozwój wszystkich którzy nam zaufali zawsze przejawia się rzetelnej i uczciwej analizie sytuacji człowieka, który powierzył nam część swojej kariery zawodowej, a co za tym idzie część swojego życia. Stawiamy sobie za cel identyfikację potrzeb pracodawców oraz optymalne ich zaspokojenie. Nasz biznes opiera się na sukcesie drugiej osoby dlatego zawsze w każdej sytuacji nasza motywacja do działania pozostaje na maksymalnie wysokim poziomie. Wciąż otwarci na zmiany i dialog z klientem oraz otaczającym nas światem pozostajemy do dyspozycji. Klienci cenią nas za inicjatywę, zaangażowanie i skuteczność. Jedną z wartości, którą się kierujemy jest satysfakcja i bezpieczeństwo.