REKRUTACJA

 • Prowadzimy proces rekrutacji na rynku polskim i zagranicznym według wytycznych zamawiającego
 • Posiadamy biura w Warszawie i w Kijowie, gdzie nasi rekruterzy pozyskują najlepszych kandydatów spełniających wymagania i oczekiwania rynku pracy
 • Realizujemy projekty kompleksowo w pełnym pakiecie wsparcia wynikającym z potrzeb Pracodawcy i Pracowników. Posiadamy sprawnie zorganizowany proces zatrudnienia pracowników z rynków wschodnich w Polsce.
 • Zajmujemy się headhuntingiem, pozyskujemy najlepszych kandydatów na dane stanowisko bezpośrednio z rynku pracy. Usługa ta umożliwia dotarcie do osób, które aktualnie nie poszukują pracy. Jest to rozwiązane polecane Klientom, którzy chcą pozyskać pracowników o bardzo rzadkich umiejętnościach bądź ze specyficznym doświadczeniem. Headhunting pozwoli sprawnie i co najważniejsze – pozytywnie zakończyć proces rekrutacji, w którym tradycyjne metody okazały się nieskuteczne.
 

LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA

 • Pomagamy w procesie legalizacji pracowników (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę, karty pobytu).
 • Stały serwis polskich rezydentów dla pracowników spoza wschodniej granicy w ich języku ojczystym (Ukraiński, Rosyjski, inne)
 • Realizujemy projekty alokacji, przeprowadzki, zakwaterowania - pomagamy w wynajmie mieszkań
 

SZKOLENIA I COACHING

Szkolenia BHP w języku ojczystym pracownika (ukraiński, rosyjki). Współpracujemy z firmą szkoleniową PROTECTION.
 • Szkolenia wstępne
 • Szkolenia okresowe metodą e-learningu
 • Szkolenia organizowane poza Warszawą
Produkt pomocy prawnej. Współpracujemy z Międzynarodowym Centrum Prawniczym EUCON
 • Podstawowe zasady pracy i funkcjonowanie w Polsce
 • Prawo pracy
 • Rozwiązywanie konfliktów
Coaching. Współpracujemy z Europejskim Instytutem Rozwoju Kadr.
 • Wsparcie procesu budowy zespołów «friendly team building»
 • Rozwój umiejętności i efektywnej pracy w Polsce.
 • Szkolenia według potrzeb pracodawcy.
Szkolenia językowe. Współpracujemy ze szkołą językową …
 • Język polski
 • Język angielski
 • I inne
Dobrowolne ubezpieczenia pracowników Współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi
 • dostęp do lekarzy różnych specjalności
 • hospitalizacja
 • odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
Komunikacja i doradztwo w języku ojczystym pracownika. Biegle władamy językiem ukraińskim, rosyjskim , angielskim i oczywiście językiem polskim.

International Recruiting Group "GLOBAL JOB GATE" DLA PRACODAWCÓW

 • Współtworzymy potrzebę zatrudnienia – analizujemy potrzeby i przedstawiamy rozwiązania
 • Prowadzimy proces rekrutacji oparty na jakości kandydatów
 • Doradzamy i wspieramy proces wdrożenia zatrudnienia u Pracodawcy pracowników ze Wschodu
 • Działamy szybko i kompleksowo – pomagamy w procesach legalizacji pracowników
 • Obsługujemy pełny proces zatrudnienia – od selekcji pracownika poprzez szkolenie do rozpoczęcia efektywnej pracy
 • Szkolimy w potrzebnym zakresie w języku ojczystym pracownika aby Pracodawca miał najwyższy poziom efektywności i jakości pracy
 • Dbamy o bezpieczeństwo na każdym etapie zatrudnienia
 • Udzielamy gwarancja w ramach dobrych praktyk
 

International Recruiting Group "GLOBAL JOB GATE" DLA PRACOWNIKÓW

 • Oferujemy zatrudnienie w Polsce, innych krajach Unii Europejskiej i USA.
 • «Największą wartością są ludzie a ludzie z motywacją i satysfakcją z tego co robią są skarbem». Dbamy aby nasi kandydaci byli uczciwie zatrudnieni i dobrze przygotowani do życia i pracy w Polsce.
 
10 obszarów wsparcia dla Pracownika:
 • Odpowiedni dobór oferty do umiejętności pracownika (Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne)
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów (Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę i karty pobytu)
 • Doradzamy specjalistom i profesjonalistom w rozwoju - branże produkcji, IT, wyspecjalizowane zawody
 • Doradztwo i pomoc przy relokacji
 • Szkolenia w zakresie prawa pracy, podstawowych zasad funkcjonowania w Polsce
 • Pomoc prawna i organizacyjna w języku ukraińskim i rosyjskim (Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON)
 • Wspieramy na bieżąco w języku ojczystym pracowników– stała pomoc rezydentów
 • Szkolenia językowe i rozwojowe
 • Szkoła STARTUP’ÓW